Köçürülmə üzrə tədbirlər planı

Köçürülmə üzrə hərəkat planı investisiya layihələrində fəaliyyət nəticələrinin yumşaldılması üçün nəzərdə tutulmuş tədbirləri ehtiva edir.

Köçürülmə planı bir neçə əsas bənddən ibarətdir :

  • Siyasətin prinsiplərinin təyin olunması
  • Təzminat almaq və ya yardımın digər növlərindən yararlanmaq hüquqlarını təyin edən qəlibin yaradılması
  • Köçürülmənin miqyasının sosial-iqtisadi araşdırmanın nəticələri əsasında təyin olunması
  • Köçürülmə qrafikinini investisiyalı layihəyə uyğun olaraq hazırlanması
  • Layihə haqqında məlumatın yayılması, fəaliyyət ərazisinə  düşən şəxs və sahibkarlarla məsləhətləşmələr, şikayətlərin həll olunması mexanizmi ilə bərabər əhalinin köçürülməsi prosesinə cəlb olunmaları.

Köçürülmə planının hazırlanması layihə donorlarını əraziyə düşmüş fərdlərin gözlənilməz yaxud şişirdilmiş/uydurulmuş tələblərindən qoruyur. Gözlənilməz şikayətlərin üzə çıxması, idarəçilik planının öncədən hazırlanması və fəaliyyət ərazisinə düşmüş fərdlər ilə strateji ünsiyyətin qurulması müvafiq olaraq donorların

Subscribe to our newsletter

Homepage Sosial İstiqamətlər Köçürülmə üzrə tədbirlər planı

Contact

Bakı ofisi
Address: Caspian Plaza III, 12. mərtəbə, Cəfər Cabbarlı küç. 44,
Bakı, Azərbaycan
Tel: +994 12 55 55 125
E-mail: aze@act-global.com

© 2016 ACT. All Rights Reserved.