İctimai fikrin tədqiqatı

İctimai rəyin tədqiqi müasir demokratik cəmiyyətin əsasıdır, çünki bu cəmiyyətin üzvlərinin arzu və ehtiyaclarının üzə çıxarılması üçün ən yaxşı vasitədir. Deməli, ictimai rəy araşdırmalar nəticəsində əldə edilən məlumatlar, hökumət yaxud qeyri- hökumət sektoru tərəfindən məqsədli proqramların/ layihələrin/siyasətin planlaşdırılması üçün mütləq şərtdir.

İctimai rəyin tədqiqatı müəyyən zaman kəsiyində sosial qrupun münasibət və əhval ruhiyyəsinin dəqiq mənzərəsini verir. Bu da öz növbəsində, ictimai və siyasi institutlara effektiv kampaniyalar həyata keçirməyə imkan yaradır.

Subscribe to our newsletter

Homepage Sosial İstiqamətlər İctimai fikrin tədqiqatı

Contact

Bakı ofisi
Address: Caspian Plaza III, 12. mərtəbə, Cəfər Cabbarlı küç. 44,
Bakı, Azərbaycan
Tel: +994 12 55 55 125
E-mail: aze@act-global.com

© 2016 ACT. All Rights Reserved.