Bilik, münasibət və davranış tədqiqatı – KAP

Bilik, münasibət və davranış tədqiqatının əsas məqsədi kiçik və ya böyük sosial qrupun konkret hadisə və ya fenomenə münasibətini tədqiq etməkdir. KAP tədqiqatı ictimai rəyin öyrənilməsi üçün ən populyar metodlardan biridir. Bu metod çarpaz mədəniyyətlərə dair məlumat toplamaq və nəticə çıxarmaq üçün tez və ucuz vasitədir. KAP səbəb- nəticə münasibətlərinə dair məlumatlar, baxış və təcrübələr haqqında məlumat verir. Bunlar da öz növbəsində gələcək perspektivdə olacaq sosial hadisələri proqnozlaşdırmaq üçün güclü alətlərdilər.


Other Services you might be interested in

Subscribe to our newsletter

Homepage Sosial İstiqamətlər Bilik, münasibət və davranış tədqiqatı - KAP

Contact

Bakı ofisi
Address: Caspian Plaza III, 12. mərtəbə, Cəfər Cabbarlı küç. 44,
Bakı, Azərbaycan
Tel: +994 12 55 55 125
E-mail: aze@act-global.com

© 2016 ACT. All Rights Reserved.