Sürətli qiymətləndirmə (Participatory Appraisal or Rapid Rural Appraisal)

Sürətli qiymətləndirmə birgə iştirakı və ya rural təqdidatı nəzərdə tutur. Sürətli qiymətləndirmə elmi cəhətdən bəlkə də ən “çirkin”  metod sayılsa da, beynəlxalq aləmdə məhsulların təkmilləşməsi üçün ən tez məlumat toplama metodu kimi qəbul edilir. Qiymətləndirmə yanaşmaları vaxt və maliyyə qıtlığı şəraitində ən səmərəli metod sayılır. Bununla belə qeyd etmək lazımdır ki, hətta iri miqyaslı qiymətləndirmə tədqiqatları şəraitində belə rurar yanaşması proqrama/layihəyə/siyasətə hədəf seqmentin fikrini, tələbat və gözləntilərini nəzərə almaqla əlavə dəyər qata bilər.

Proqramın/layihənin/siyasətin müxtəlif mərhələlərində sürətli qiymətləndirmə yanaşmasından istifadə etmək hədəf seqmentinə maksimal keçidi təmin edir, proqram missiyalarının bölüşdürülməsi ehtimalını artırır, proqramın nəticələrinin stabilliyini qoruyur.


Other Services you might be interested in

Subscribe to our newsletter

Homepage Sosial İstiqamətlər Sürətli qiymətləndirmə (Participatory Appraisal or Rapid Rural Appraisal)

Contact

Bakı ofisi
Address: Caspian Plaza III, 12. mərtəbə, Cəfər Cabbarlı küç. 44,
Bakı, Azərbaycan
Tel: +994 12 55 55 125
E-mail: aze@act-global.com

© 2016 ACT. All Rights Reserved.