İlkin tədqiqatlar

İlkin tədqiqatlarının aparılması istənilən proqram/layihə/siyasətin həyata keçirilməsindən əvvəl onun effektiv icrası üçün əsas şərtlərdən biridir. İlkin mərhələdə necə bir mühitin olması, hədəf seqmentinin hansı sosial- iqtisadi, mədəni, demoqrafik profilinin və dəyərlərinin olması haqqında ümumi təsəvvürün olması səmərəli planlaşdırma və menecment üçün güclü vasitədir.

Mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsindən başqa yaxşı planlaşdırılmış baza tədqiqi layihənin mümkün fayda və mənfi təsirini proqnozlaşdırmağa imkan verir.


Other Services you might be interested in

Subscribe to our newsletter

Homepage Sosial İstiqamətlər İlkin tədqiqatlar

Contact

Bakı ofisi
Address: Caspian Plaza III, 12. mərtəbə, Cəfər Cabbarlı küç. 44,
Bakı, Azərbaycan
Tel: +994 12 55 55 125
E-mail: aze@act-global.com

© 2016 ACT. All Rights Reserved.