Monitorinq

Sosial proqramların monitorinqi ideyanın yaranması anından nəticə əldə edilənə qədər davam edir. Monitorinq planlaşdırılan tədbirlərin və onların etibarlı göstəricilərinin ölçülməsini ehtiva edir. Bu da  layihənin menecmentinin əsas funksiyasıdır. lkin mərhələdə monitorinq fəaliyyətlərin səmərəliliyini qiymətləndirməyə və proqramın yekun nəticələrinin əldə olunmasına qədər onlarda düzəliş etməyə imkan verir. Bu da istənilən resursla optimal idarəetmə üçün əsasdır. Bununla yanaşı monitorinqinin nəticələrinin daimi təhlili böhranlı vəziyyətlərdə proqramın yenidən dizayn edilməsi və büdcə dəyişikliklərinin maksimal səmərəli həyata keçirilməsi üçün  əsasdır.

Daimi monitorinq maraq qrupu ilə bağlı hesabatlar və layihənin həyata keçirilməsi üçün risklərin sığortası üzrə ən yaxşı vasitədir.


Other Services you might be interested in

Subscribe to our newsletter


Contact

Bakı ofisi
Address: Caspian Plaza III, 12. mərtəbə, Cəfər Cabbarlı küç. 44,
Bakı, Azərbaycan
Tel: +994 12 55 55 125
E-mail: aze@act-global.com

© 2016 ACT. All Rights Reserved.