Təsirin qiymətləndirilməsi

Tədqiqat təsirinin qiymətləndirilməsi proqram/layihə/siyasətin planlaşdırılmış hədəfə hansı dərəcədə çatdığını ölçmək üçün istifadə olunur. Bu halda proqram çərçivəsində əldə edilmiş nəticələr və onların proqram üzrə təyin edilmiş hədəflərlə müqayisəsi xüsusi qeyd olunur. Təsirinin qiymətləndirilməsi qiymətləndirmə araşdırmaları arasında ən geniş yayılmış yanaşmadır və beynəlxalq qeyri-hökumət və hökumət təşkilatları, eləcə də özəl şirkətlər tərəfindən geniş istifadə olunur.

Təsirin qiymətləndirilməsi mövcud baza tədqiqatının olduğu halda daha informativ xarakter daşıyır. Baza və qiymətləndirmə tədqiqatlarının müqayisəli təhlili sizə proqramın səmərəliyini dəqiq təsvir etməkdə kömək edəcək.


Other Services you might be interested in

Subscribe to our newsletter

Homepage Sosial İstiqamətlər Təsirin qiymətləndirilməsi

Contact

Bakı ofisi
Address: Caspian Plaza III, 12. mərtəbə, Cəfər Cabbarlı küç. 44,
Bakı, Azərbaycan
Tel: +994 12 55 55 125
E-mail: aze@act-global.com

© 2016 ACT. All Rights Reserved.