Gender tədqiqatı

Gender tədqiqatları kompleks sosial hadisələrin qiymətləndirilməsi üçün mühüm alətdir. Bu metod qadınların , ailənin, təsərrüfatın, kiçik və böyük sosial qrupların rolunu və mövqeyini öyrənməklə cəmiyyətin ümumi mənzərəsini yaradır. Digər tərəfdən, gender tədqiqatı müxtəlif sosial qruplar arasında güc və nəzarət mexanizmlərinin bölüşdürülməsini müşahidə edir.

Gender tədqiqatları bilavasitə sosialyönümlü proqramlar/layihələr/siyasət planlaşdırılması və həyata keçirilməsi zamanı geniş istifadə olunur ki, bu da hədəf qrupu üçün nəzərdə tutulmuş və onlar tərəfindən qəbul edilmiş proqramların həyata keçirilməsi üçün mühüm şərtdir.


Other Services you might be interested in

Subscribe to our newsletter

Homepage Sosial İstiqamətlər Gender tədqiqatı

Contact

Bakı ofisi
Address: Caspian Plaza III, 12. mərtəbə, Cəfər Cabbarlı küç. 44,
Bakı, Azərbaycan
Tel: +994 12 55 55 125
E-mail: aze@act-global.com

© 2016 ACT. All Rights Reserved.