Marketinq göstəriciləri üzrə monitorinq

Tez-tez eşidirik ki, marketinq elm deyil, sənətdir. Bundan başqa bəzi menecerlər etiraf edirlər ki, marketinq xərclərinin nə dərəcədə effektli olduğu haqqında zərrə qədər də olsun fikirləri yoxdur. Amma əslində uğurlu marketoloqlar gələcək strategiyalarının effektivliyini qiymətləndirmək və planlaşdırmaq üçün öz uğurlarını, müştəri meyllərini, onların əhval-ruhiyyəsini, tendensiya və imkanlarını həmişə rəqəmlərlə ifadə etməyə çalışırlar.

“АСТ”  beynəlxalq və şirkət tərəfindən hazırlanmış indekslər əsasında marketinq göstəricilərinin müxtəlif ölçü tiplərini təklif edir. Monitorinqin tənzimlənməsi sizin məhsulunuzun xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasıyla müəyyənləşdirilir. Biz başa düşürük ki, belə halda sürət və sadəlik prioritet təşkil edir və sizə məhz bu tip əməkdaşlıq təklif edirik.

 

Kateqoriya/Brend bazarına giriş

Müştəri payı

Unikal müştəri payı  

Məlumatlılıq indeksi

İstehlakçı indeksi

Pozitiv münasibət indeksi


Other Services you might be interested in

Subscribe to our newsletter

Homepage Biznes istiqamətlər Marketinq göstəriciləri üzrə monitorinq

Contact

Bakı ofisi
Address: Caspian Plaza III, 12. mərtəbə, Cəfər Cabbarlı küç. 44,
Bakı, Azərbaycan
Tel: +994 12 55 55 125
E-mail: aze@act-global.com

© 2016 ACT. All Rights Reserved.