Satış kanallarının təhlili

Məhsulları müştərilərə təqdim etdiyiniz kanallar marketinq miksinin mühüm komponentlərindən biridir. Kanalların təhlili sizin məhsulunuzu harada və necə daha effektiv sata bilməyinizi və satışın artması üçün kanallar baxımından nəyi dəyişmək lazım olduğunu deyir. Bundan başqa kanalların öyrənilməsi brendin polisi funksiyasını yerinə yetirir – çünki müştərinin məhsulla toqquşduğu istənilən nöqtə sizin biznes imicinizin ayrılmaz hissəsidir.

“ACT” sizə satış kanallarının təhlili vasitəsilə yeni texnologiyaların istifadəsini təklif edir ki, bu da məlumatların maksimum dəqiqliyini təmin edir. Kanalların təhlili – obyektin yerinin seçilməsi, məhsulun rəflərdə effektiv yerləşdirilməsi,  satış yerində promo aksiyaların keçirilməsi və s. kimi vasitələrlə məqsədəuyğunluqla keçirilir. Bu məsələlərin hər biri şəbəkə mağazalarında sizin satışa nəzarəti itirdiyiniz zaman aktualdır.

“Kaunter”lərdən istifadə etməklə məkanın sınaqdan keçirilməsi

  • Seçilmiş məkanda nə dərəcədə adam sıxlığı var;
  • Sosial-demoqrafik seqmentin hansı fərdləri bu yerə hansı sıxlıqda gəlir ? ;
  • Hansı günlərdə xüsusi intensiv axın müşahidə edilir;

“Eye Tracking” ilə rəflərin sınaqdan keçirilməsi

  • Müştəri sizin məhsulunuzu digərlərindən tez və asanlıqla ayıra bilirmi;
  • Müştəri sizin məhsulunuzun qablaşdırmasını real konkret mühitdə necə qəbul edir;
  • Məhsulunuzun müştərilər tərəfindən qəbul edilməsini necə yaxşılaşdırmaq olar;
  • Məhsulunuzu gördükdə müştərinin emosional cavabı nə olur;

Promo aksiyaların keyfiyyətinin monitorinqi  

  • Promo aksiyalar razılaşdırıldığı vaxtda keçirilirmi;
  • Promo aksiyalar razılaşdırıldığı şərtlərlə keçirilirmi;
  • Müştərilərin aksiyaya qoşulması necə baş verir

Other Services you might be interested in

Subscribe to our newsletter

Homepage Biznes istiqamətlər Satış kanallarının təhlili

Contact

Bakı ofisi
Address: Caspian Plaza III, 12. mərtəbə, Cəfər Cabbarlı küç. 44,
Bakı, Azərbaycan
Tel: +994 12 55 55 125
E-mail: aze@act-global.com

© 2016 ACT. All Rights Reserved.