Brend və nüfuz

Hamıya məlumdur ki, brend şirkətin ən dəyərli qeyri-maddi aktividir. Brend marketoloqlar tərəfindən yaxşı planlaşdırılmış, ardıcıl fəaliyyət nəticəsində formalaşmış fikri müştəriyə çatdırır. Brenlə bağlı hər addım onun konsepsiyası ilə səsləşməlidir. Şirkətin istənilən qərarı yaxud istehlakçının məhsul ilə münasibəti brendin illərlə formalaşdırdığı nüfuzu ya möhkəmlədə,  ya da korlaya bilər.

Brendin həm vacibliyini, həm də  zərif təbiətini nəzərə alaraq  ACT araşdırmasının böyük hissəsi brendin tədqiqatına həsr olunur. Əksər marketoloqlar  brendin yaradılması, dəyişilməsi, qiymətləndirilməsi və monitorinqi üçün bizim araşdırmalardan istifadə edirlər. Müxtəlif yanaşma və dərin metodlar vasitəsilə brendin təhlili əsasında  ACT səmərəli brendin yaradılmasında, onun bazarda düzgün mövqe tutmasında və brendin kapitalının maksimum optimallaşdırılmasında marketoloqlara yardım göstərir.

 

Brendin konsepsiyasının sınaqdan keçirilməsiplatforma və  brend- atributları

Brendin imici və təqdim edilməsi

Brendin imic göstəricilərinin izlənməsi

Brendin kapitalının qiymətləndirilməsi

Brendin inkişaf indeksi


Other Services you might be interested in

Subscribe to our newsletter

Homepage Biznes istiqamətlər Brend və nüfuz

Contact

Bakı ofisi
Address: Caspian Plaza III, 12. mərtəbə, Cəfər Cabbarlı küç. 44,
Bakı, Azərbaycan
Tel: +994 12 55 55 125
E-mail: aze@act-global.com

© 2016 ACT. All Rights Reserved.