Sosial İstiqamətlər

ACT-nin əsas fəaliyyət istiqaməti marketinq tədqiqatıdır. Biz həm fiziki şəxslər (biznes-istehlakçı), həm də təşkilati (biznes-biznes) bazar üçün geniş çeşidli tədqiqatlar təklif edirik.

shutterstock_262589291

İctimai fikrin tədqiqatı

İctimai rəyin tədqiqi müasir demokratik cəmiyyətin əsasıdır, çünki bu cəmiyyətin üzvlərinin …

Read More
shutterstock_363010010_etst

Seçki tədqiqatı

Seçki tədqiqatı seçkidən əvvəl, onun keçirildiyi müddətdə və sonra aparılır. Bu tədqiqa…

Read More
shutterstock_315485273

Bilik, münasibət və davranış tədqiqatı – KAP

Bilik, münasibət və davranış tədqiqatının əsas məqsədi kiçik və ya böyük sosial …

Read More
shutterstock_205187311

Gender tədqiqatı

Gender tədqiqatları kompleks sosial hadisələrin qiymətləndirilməsi üçün mühüm…

Read More
shutterstock_220240309

İlkin tədqiqatlar

İlkin tədqiqatlarının aparılması istənilən proqram/layihə/siyasətin həyata…

Read More
shutterstock_207235147

Təsirin qiymətləndirilməsi

Tədqiqat təsirinin qiymətləndirilməsi proqram/layihə/siyasətin planlaşdırılmış hədəfə …

Read More
shutterstock_311313911_0

Monitorinq tədqiqatı

Cari proqramın icrasının monitorinqi proseslərin necə cərəyan etdiyinin izlənməsinə…

Read More
shutterstock_211638622

Sürətli qiymətləndirmə (Participatory Appraisal or Rapid Rural Appraisal)

Sürətli qiymətləndirmə birgə iştirakı və ya rural təqdidatı nəzərdə tutur. Sürətli…

Read More
shutterstock_245052589

Birgə seminar

Kollektiv seminarlar yarana biləcək hər hansı bir problemi aşkar etmək və daha…

Read More
shutterstock_277831331

Məşvərət və ictimailəşdirmə

Maraq qruplarının proqram/layihə/siyasət çərçivəsində planlaşdırılmış fəaliyyətlər…

Read More
shutterstock_369899225_edit

Monitorinq

Sosial proqramların monitorinqi ideyanın yaranması anından nəticə əldə edilənə…

Read More
shutterstock_222500491

Köçürülmə üzrə tədbirlər planı

Resettlement Action Plan (RAP) implies development of mitigation measures for persons and communities affected…

Read More
Homepage Sosial İstiqamətlər

Contact

Bakı ofisi
Address: Caspian Plaza III, 12. mərtəbə, Cəfər Cabbarlı küç. 44,
Bakı, Azərbaycan
Tel: +994 12 55 55 125
E-mail: aze@act-global.com

© 2016 ACT. All Rights Reserved.